Top Definition
Eira betyr ingenting spesielt men med en gang du ser denne jenta så vil du øyeblikkelig falle for denne jenta. Det holder med å se henne på trikken, på gata eller på et bilde.

Hun er glad i sin familie og setter aldri livet sitt på spill. Men er en lojal og god venn som alltid stiller opp!
Etter få sekunder vil du elske Eira
by Frosk March 13, 2014

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×