2
Afkorting voor zweet oksels
Damn, ik had nooit moeten sporten. Mijn shirt is uit te wringen, zo'n erge zwoksels heb ik.
by lalallopsyland July 03, 2016
Get the mug
Get a Zwoksels mug for your guy Zora.