Top definition
Zweet oksel. Nare geur veroorzakend. Veelal ervaren in trams.
by violator010 January 11, 2015
Get the mug
Get a zwoksel mug for your barber Helena.
2
Afkorting voor zweet oksels
Damn, ik had nooit moeten sporten. Mijn shirt is uit te wringen, zo'n erge zwoksels heb ik.
by lalallopsyland July 03, 2016
Get the mug
Get a Zwoksels mug for your buddy Jovana.