2
Yngweenie sucks!
Yngweenie's so fat, he sweats gravy!
I'm a better guitarist than Yngweenie!
by Yoda October 11, 2003
Get the mug
Get a yahwingy mug for your buddy Trump.