Top definition
een voorwerp op zodanige manier bewerken, dat het een Vintage-uitstraling krijgt.

to work on a material in every possible way to get a Vintage-look
Vintageren van wit kant door het te laten trekken in theeblaadjes of andere natuurlijke middelen, zoals groente-/fruitafval en het krijgt een vintage-bruine, lichtgele, of andere kleuren. Hoe de kleur zal uitvallen, hangt helemaal af van de middelen die je gebruikt.

Let tea draw and colour white lace in the brew. It will become a Vintage-brown colour. You also can use all kinds of vegetables or fruit and become different colours.
by colourdream September 02, 2009
Get the mug
Get a vintageren mug for your papa Vivek.