Top definition
Schijt/poep ergens aan hebben
Ik heb skitta aan de regels van Nederland man.
Skitta dat hij de popo nu belt.
Ik moet nodig skitta maar ik ga niet.
by ikbeneenmotherfuckingprinses. January 04, 2015
Get the mug
Get a skitta mug for your fish Helena.

Available Domains :D

  • skitta.ninja
  • skitta.se
  • skitta.org
  • skitta.net
  • skitta.men