Top definition
Eks.
Hu hadde en svær ræv.
She got a big ass.

Jeg har vondt i rævholet.
I have pain in my asshole
by Kristian______ November 18, 2007
Get the mug
Get a ræv mug for your brother Abdul.
2
Ræv is the same word as rompe in Norwegian.
Dette glasset med oliven lukter jammen meg ræv.
by Svante Kien November 13, 2007
Get the mug
Get a Ræv mug for your mama Zora.