Top definition
Pondus är som ett snaggat huvud, fast ändå inte. Pondus är intenågot som bara kommer till en, man måste göra sig förtjänt utav en pondus.
-"Såg du att Markus hade gått och skaffat pondus?"
-"Ah, han är djävulskt nöjd karln!"
by Herpulez och Getjucket January 20, 2014
Get the mug
Get a pondus mug for your grandma Jovana.
buy the domain for your foodie blog