Top definition
ploerten is the the act where after sex a woman, or man, excuses him/herself to got to the toilet where upon arrival said person tries to squeeze out all of the jizz which is crammed in her/his cavity.

Ploerten vind plaats na de sex. Het is de handeling om het zaad in je plezier gat eruit te persen.
Jeetje na de sex moest mijn wijf zo hard ploerten ik dacht dat ze last had van spetterpoep.

Na de sex werd Frans gesmst door Koen of zijn wijf aan het ploerten was, wat geheel toevallig ook zo was.
by Supahsalami May 13, 2014
Get the mug
Get a ploerten mug for your mate Callisto.