Top definition
mä lähdin eilen ulos ja mä join niin paljon että mä tulin ehdottovittumasti pillutetuksi!

(i went out last night and i drank so much i got absofuckinglutely cunted!)
by the eternally cunted July 11, 2003
Get the mug
Get a pillutettu mug for your father Jerry.