Top definition
common Norwegian word for dicktease or pricktease
Norwegian: Jeg møtte en deilig jente på fylla i går kveld og hun ble med meg hjem og alt, men så viste hun seg å være heftig LUREMUS, ass!

Translation: I met a really hot girl last night whilst out drinking, and she came back to my place and everything, but then she turned out to be a dicktease (or pricktease)
by Jonathan Leon May 13, 2007
Get the mug
Get a luremus mug for your friend Abdul.
2
Luremus er en betegnelse på noen (oftest av det kvinnelige kjønn, men ikke nødvendigvis (blir ofte kallet lurelem hvis det er av det mannlige kjønn)) som tiltrekker, flørter eller forfører en annen for så å lure seg unna når offeret er forelsket og slibrende kåt eller før evt. voldtakelse eller grov grafsing.
Person 1: Jeg skjønner ikke Rebeca assa, vi tørrpulte jo igår, men nå vil hun ikke snakke med meg lengre
Person 2: For en luremus assa.
by The great QB April 29, 2015
Get the mug
Get a Luremus mug for your mama Larisa.