2
Dis B Da gutta Hood outta all hoodz n Detroit
Da exit iz Exit 9 off da southfield freeway and when u cum up off dat bitch u should see a McDonalds/Gas Station
Im from Joy Rd and im gettin stupid bread on yo bum azz
by Joy Rd Vonte November 20, 2008
Get the mug
Get a JOY RD mug for your mother-in-law Zora.