Top definition
Brabants voor "het ga je goed"
Piet: "Maar ik moet gaan, doei!"
Jan: "Houdoe"
by Itsabeautifulname January 22, 2016
Get the mug
Get a houdoe mug for your cousin Paul.
buy the domain for your pet site