Top definition
Gnuen is when you are so broke you cant afford anything so you just need to stand there holding on to what money you have left
Kristian was ''gnuen'' on his picknickskinke beceuse he knew he didn't have much left
by Gnussan November 11, 2015
Get the mug
Get a gnuen mug for your mate James.
2
Gnuen er en person som holder pƄ sitt, enten det er penger eller en diskusjon
Han var gnuen pƄ pengene sine. Han var for gnuen til Ƅ spille bowling
by Gnussan November 19, 2015
Get the mug
Get a gnuen mug for your father James.