2
Literally "hello" in Polish.

Dosłownie „cześć” w Polski.
Więc powiedziałem wobec jej, „Cześć ty kurwa!” Następnie, śmiałem się mój tyłek precz i miał kilka łyki.
by Astrodic May 28, 2019
Get the mug
Get a cześć mug for your papa Georges.