Top definition
Romanian word describing a state of general confusion. Also used to describe a mental institution.
Romanian only :
Luni dimineata, un birou oarecare : 1 angajat munceste, unu vorbeste la telefon, alti 3 rad de cel care munceste.
Seful intra: "Ce e balamucul asta??"
by 9ball February 12, 2008
Get the mug
Get a balamuc mug for your cat Julia.