Top definition
När man sparkar bollen bakom målet vidrna i fotboll
"Titta! Den där snubben la en redig Vrigstadhörna!"
by Rörviksbo June 26, 2020
Get the mug
Get a Vrigstadhörna mug for your dad José.
2
När man sparkar bollen bakom mål vid en så kallad hörna i fotboll.
"Titta! Den där snubben la en redig vrigstadhörna!"
by Rörviksbo June 26, 2020
Get the merch
Get the Vrigstadhörna neck gaiter and mug.