Available Domains :D

  • poondie.com
  • poondie.se
  • poondie.net
  • poondie.org
  • poondie.ninja
2
Spanish vulgar slang for "pundio," or "ass."
She had surgery on her tailbone, so now her poondie hurts like hell.
by Mattastico March 03, 2005
Get the mug
Get a Poondie mug for your cat GΓΌnter.