Top definition
En påse eller likanande som luktar skit.
Kan inte någon slänga den där luffarpåsen som ligger i hallen.
by Pahne September 04, 2011
Get the mug
Get a Luffarpåse mug for your father James.