Top definition
Det er noget der er dårligt, noget som Habecca ikke nyder, og noget som helt sikker kun må bruges af #swagbussen. Lotse betyder alt, og intet.
"Nanna er bare så lotset!"
by Peter Koala Ice Peterson December 28, 2013
Get the mug
Get a Lotse mug for your friend Sarah.
buy the domain for your foodie vlog