Top definition
A Swedish character in the childrens magazine "Bamse", he's a small white rabbit who can jump high and does anything for his friends and family.
1.Lille-Skutt smekte både Farmor och Bamse's röv igår, efter ett antal minuters smekande vågade han trycka in sin lilla kanin-kuk.
2.Bamse: "Men Lille-Skutt, kom hit då så får du smaka!"
Lille-Skutt: "Det sa du förra gången också och då slutade det med att du våldsamt tog min oskuld!"
by david_of_sweden November 29, 2007
Get the mug
Get a Lille-Skutt mug for your buddy Nathalie.