Top definition
At træne til man stiger i level, på ens karakter eller evner.
Ham der er i gang med at levle sin munk.
Jeg har brugt lang tid på at levle min fiske-skill
by Like4Nudes November 04, 2016
Get the mug
Get a Levle mug for your father-in-law José.