Slang for receiving oral sex, referring to the children's series "Pommetje Horlepiep"
Ik ga eens lekker mijn pommetje laten horlepiepen!
by Sprk June 2, 2004
Get the je pommetje laten horlepiepen mug.