Top definition
En kronisk forvirret person, snakker for meget om irrelevante ting. Har for det meste alt for meget energi. Og har seriøst ikke styr på særligt meget.

De forelsker sig i alt og alle. 24/7. Dette foråsager en fejl fortolkning i deres hoved om hvilken person de egentligt kan lide. Dette bringer alle af samme eller modsatte køn i fare for smitte.

En kronisk forvirret person, kan være en lettere irriterende ven, og en god fjende.
Kæft, hvor er hun bare kronisk forvirret hende der, seriøst hun ved jo ikke hvem hun selv er.
Hun har diagnosen kronisk forvirring, i må hellere passe på.
by Z_Shanda May 31, 2018
Get the mug
Get a Kronisk forvirring mug for your mate José.
Jul 6 Word of the Day
Phrase meaning that a deceased cannot rest in peace until society changes due to the circumstances of a death.
People said rest in power for the unarmed man had been shot by the police.
by FooBarBiz October 12, 2017
Get the mug
Get a Rest in power mug for your cat Vivek.