Hebben is another word for Hangover or An all day Hangover!
I Drank to much last night and i got a killer Hebben!

Maybe some fresh air will help me shake this Hebben.
by John Beers February 05, 2010
Get the mug
Get a Hebben mug for your barber Jerry.
Luidruchtige seks hebben in de badkamer (bijvoorbeeld onder de douche).
Persoon 1: Ey man, ik had gister echt lol in de badkamer met m'n vriendin.

Persoon 2: Fijn voor je, maar dat jullie lol hebben in de badkamer interesseert me niet.
by PoolseZebra July 27, 2020
Get the mug
Get a Lol hebben in de badkamer mug for your mom Helena.