Hebben is another word for Hangover or An all day Hangover!
I Drank to much last night and i got a killer Hebben!

Maybe some fresh air will help me shake this Hebben.
by John Beers February 5, 2010
Get the Hebben mug.
Luidruchtige seks hebben in de badkamer (bijvoorbeeld onder de douche).
Persoon 1: Ey man, ik had gister echt lol in de badkamer met m'n vriendin.

Persoon 2: Fijn voor je, maar dat jullie lol hebben in de badkamer interesseert me niet.
by PoolseZebra July 27, 2020
Get the Lol hebben in de badkamer mug.