Top definition
1. Osoba chodząca do gimnazjum
2. Osoba zachowująca się jak gimnazjalista na forach internetowych, często idiota/słaby troll
1. Weekendami parki są pełne gimbusów pijących piwo i słuchających hip-hopu.
2. Nie shitpostuj gimbusie, to nie wykop.
by zelll October 21, 2013
Get the mug
Get a Gimbus mug for your father Jerry.