Top definition
Goed gevecht je hebt het geprobeerd, which is Dutch for: Good fight you tried.
Eric: Alessandro, mijn piemel is veel groter dan die van jou! GGJHHG.

Alessandro: Dat is echt niet lief van je.

Eric: Oh sorry, zal ik je dan maar een kusje in je nek geven?
by Achilli June 12, 2009
Get the mug
Get a GGJHHG mug for your buddy James.