Top definition
De periode rond 1980 wanneer men minder afhankelijk werd van de kerk en rust vond in het mastuberen, fappen.
''Back in my day.. we fapped a lot because of the Fapolutie''.
by Coeden December 17, 2014
Get the mug
Get a Fapolutie mug for your dog Riley.

Available Domains :D

  • fapolutie.men
  • fapolutie.org
  • fapolutie.com
  • fapolutie.net
  • fapolutie.ninja
  • fapolutie.se