Top definition
Ungur drengur sem lítur út eins og róni með eitthvað skegg og þannig stöff.
"Er þetta róni?" "Nei, þetta er bara Ernir"
by hæernir December 17, 2013
Get the mug
Get a Ernir mug for your fish Callisto.