2
an nigga who don't mean nothin 2 nobody
even they motha don't like em
guy1:yo u still roll wit j-murder
guy2:naaaz dukes he a diduntdidunt
by Kool-Aid November 23, 2004
Get the mug
Get a diduntdidunt mug for your boyfriend Abdul.