Top definition
It describes a person who daftly supports the present President of the Philippines (Rodrigo Duterte). It is a coinage of the words "Duterte" and "retard" this is also another term for a dumb person and a blind duterte fanatic, a foolish person etc...
The Philippine President have ordered the killings of Filipino drug users and you even cheered him on? you are such a dutertard!
by pinoybatman March 06, 2018
Get the mug
Get a DUTERTARD mug for your brother Abdul.
2
Ang mga ganitong uri indibidwal ang isa sa pinakakainis na nilalang sa kalawakan. Madalas nilang pinagtatanggol si Rodrigo Duterte sa bawat araw na ginagawa nito na wala naman sa ayos (example: Tang ina mo Pope, Si Mayor muna ang mauna, Marami na akong ninakaw kaso naubos na. Madalas ring nagiging tama para sa kanila ang mga mali kung si Duterte naman ang gagawa (example: pagmumura o paggawa ng rape jokes)
Talamak rin ang mga Dutertards sa mga Ad Hominem attacks sa oras na speechless na sila sa pagtatanggol sa kanilang poon gaya ng pag-aakusa ng (example: Dilawan/Adik ka siguro, then proceed na ng mga bagay tungkol kay Duterte)
Karamihan sa mga Dutertards ay mga tambay lang at kulang sa pag-uunawa at mahilig rin sa Fake News
- 30% ng mga Dutertards ay mga OFWs na hindi naman talaga nakikita ang totoong sitwasyon sa bansa
- ang mga Dutertards rin ang pasimuno ng Philippine Golden Age of Fake News
by PutokSaBuho June 13, 2018
Get the mug
Get a Dutertard mug for your papa Abdul.