Top definition
الخول هو الرجل الشاذ كما هو متداول بين المصريين في اللغة العامية.
و للكلمه إستخدامات عديده غير وصف الشذوذ، فهي تستخدم لأغراض أخرى

عند الغضب، عند الإحباط عندما يفعل صديقك الشرموط شيئا يخل بقانون الصحوبيه.
-إمبارح كنت بلعب بلستيشن مع محمد و قومت أشرب جاب فيا جون.
-ده عيل خول

-راموس خلع إيد صلاح
-يلعن كسمه ده خول
Get the mug
Get a خول mug for your buddy Paul.