1 definition by etyujntgy

Top Definition
has 2 meanings 1 iz gal and da 2nd 1 iz means sex on legs
blad did u c dat gash ,nah shez cumin ma way 2nite yeh im gettin it simple and STRAIGHT
by etyujntgy December 24, 2005

Mug icon
Buy a gash mug!