1 definition by Peachesssssszzzzzzzzz

It's saturday, I'm wakin' up with a J & J

It's my birthday, I'm wakin' up with a J & J

It's 420, I'm wakin' up with a J & J
by Peachesssssszzzzzzzzz April 17, 2011
Get the J & J mug.