1 definition by Nigga Knocka

1
yo y is dat snow bunny all ova my black mans Jason..... shes such a K Marsh
by Nigga Knocka February 07, 2010
Get the mug
Get a K Marsh mug for your Facebook friend Beatrix.