1 definition by MeRcFrtyFr

Top Definition
When you got no money for the real thing make ghetto aid
Sugar+Water
Jus: "Yo cuz wat ya drinkin?"
Drew: "just some ghetto aid"

ghetto kool-aid
by MeRcFrtyFr October 24, 2010

Mug icon
Buy a ghetto aid mug!