1 definition by Karl-ROger

Top Definition
grei kar fra bodø han spiser mye fisk og er glad i cola
-23:04:01- (@Mandark-) Kattesåpe. :D
-23:04:05- (@Mandark-) :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDddddddddddddddddddddd03033033003
-23:04:13- (+Neocon) :DSD
-23:04:21- (+Neocon) La oss spelle fele.
-23:04:49- (Jinso) men jeg tar sengen
-23:04:52- (Jinso) natta gutter
-23:04:55- (Jinso) vi snakkes
-23:04:58- • @Mandark- stagediver med fela under seg.
-23:05:03- (@Mandark-) Geranimooo!


osv hehe
by Karl-ROger October 12, 2004
Mug icon
Buy a mandark mug!