1 definition by Ansje

Top Definition
'Blacka' is afgeleid van het Engelse woord 'black' en wordt meestal door kaukasische mensen gebruikt om een donker iemand te benoemen. Het is een koosnaam met een scherp randje. Sommigen hanteren een variatie: 'blackalacka'.
Check die blacka, hij eet een banaantje!
Voor wie rent die blacka nu weg?
Die blacka doet iets wat niet mag.
Die shit is blackalacka.
by Ansje February 01, 2015

Mug icon
Buy a Blacka mug!