All meanings are very vulgar and depending on the context include:

1. a whore,
2. fuck / shit,
3. The word can be inserted in a sentence where serves as a comma,
4. Can be used ironically, reversing the meaning of the sentence,
5. Can be used to strengthen the message,
6. Can express negative feelings about something without addressing them directly,
7. Describes somebody who's venal,
8. a scum
1. Przecież to zwykła kurwa jest.

2. Osz kurwa mać.

3. Normalnie idę sobie ulicą, a ten mnie kurwa, zaczepia jakbym ja był jego kurwa kolegą jakimś.

4. Pięknie, kurwa, pięknie.
Fajnego sobie kurwa ostanio lachona poderwał.

5. No to się kurwa porobiło.
Co ja teraz kurwa powiem mojej starej?

6. Widziałaś jakie ma kurwa włosy?
Dziękuję kurwa za taką pomoc!

7. Nasz rząd to kurwy.

8. Straszne się z nich kurwy zrobiły.

I znowu mnie te kurwy okradły!
by Agnieszka86 September 01, 2014
"Kurwa" is polish word which mean:
1)whore, bitch
2)using as a comma
3)simply "fuck"
even many poles don't know what does mean "mac" which is adding to "Kurwa". Word "mac" in old polish language mean..... mother. So if you wanna
say "Kurwa mac".... you cursing your mother.
1) ty glupia kurwo!!! - you stupid bitch!!!
2) mowie Ci kurwa ze nie wiem o co kurwa chodzi - I'm telling you fuck that I don't know what the fuck is going on
3)kurwa, nie wiem - fuck, I don't know
by Bartek March 05, 2008
In polish language it means:
"fuck"
- Kurwa, alem sie zajebal.
- Osz kurwa, jaki bambus.
- Kuc to najwieksza kurwa.
by Visor December 08, 2003
In Polish language literally means "whore", "bitch". Usually used as words "shit" or "fuck" or as a comma in language of rather non-intelligent people OR when wondering about something OR being in great fury.

Usually there is added word "Mać" after this. It is hardened word for "matka" which means "mother", so formation "Kurwa mać" means "Your mother is a whore" (literally "Mother whore"). Whole phrase is used as "kurwa" itself.
"Ona jest kurwą!" (she is a whore!)
"Kurwa, samochód mi ukradli!" (Fuck, my car has been stolen!)
"Nie wytrzymam, kurwa, ile można czekać?" (I can't stand it, fuck, how much I'd have to wait?"
by Sabistyszka November 20, 2010
- Fuck it! in Ukrainian language. Commonly used instead of Russian Blyat and suka.
- Kurwa!
- What?
- I injured my finger!
by commonplaces April 26, 2010

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×