Top definition
Kantot na tayo ( Let's fuck!)
by John Tam the Man July 27, 2006
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
2
ang paglabas-masok ng tite sa puke o sa puwet o sa kahit na anong butas ng katawan.
kantutin mo si ineng sa ilong.
by hamabba-ratbu October 21, 2003
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
3
Pag pasok ng titi sa tunnel of love...
or kung ikaw ay lalaki sa pwet ipinapasok ang burat...
Present tense- KINAKANTOT or nag kakantutan
Past tense-KINANTOT Or Kumantot
fucked- Nakantot
Slang word for kantot- kangkang
Pare wala si kumare mo mag kantutan muna tayo sa room ko...

Pare kangkangan tayo mamaya ok?
by virgil December 04, 2003
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
4
they are having kantot
by meollex November 14, 2006
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
5
Ang pagpasok ng titi sa kiki o puwet
by tsikago October 04, 2003
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
6
kantot is the insertion of penis to vagina which has no place to go.hence "kanto"or cornered,kinantot.
tio paeng kantutin mo.
by al-burat tamood October 14, 2003
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
7
filipino word for sex... sexual intercourse... kantutin is to have sex
kantutin mo si nene
by huwag nang alamin July 09, 2003
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug