look up any word, like blumpkin:
 
1.
lason ito ay nakakamatay
(poison)
may kamandag yang ahas na iyan
by Krish Christelle March 09, 2008
0 2