Top Definition
urban economizing (term introduced by economist M. Filyak) is growing plants, small animals and mushrooms as a substitute for rural activity in urban environment with the aim of additional profit, usually supplementary in nature.
Приклади urban economizing є чисельними - вирощування квітів та декоративних вазонів у квартирах, розсади на продаж та для розмноження на присадибних ділянках - у квартирах, грибів у підвалах, виробництво добрив з відходів (останнє особливо популярне у Японії), розмноження шиншил, котів, собак та хом’яків у квартирах, вирощування червів-опаришів для риболовлі. Ці види діяльності не потребують дачі або іншої заміської землі, тому у такому рослинництві використовуються пакети з землею, гідропоніка. До таких типів господарювання (що часто стає розвитком підприємництва) з певними умовами відноситься і «хенд-мейд», а також вишивка та в’язання, виготовлення в домашніх умовах тортів та іншої випічки «під замовлення» у магазини та на свята.
by M. Filyak April 11, 2014
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×