Means what i’m on, like y’all know what i’m on
Dave: Yooo jay i heard yo BM fuccin around
Jay: Ion gaf you know Wio
by Jay Dello July 27, 2022
Get the wio mug.