Waardeloos is a Dutch word, translated to English it's "Worthless"
Joshua: Nask is kanker waardeloos.
Brooklyn: Ja daarom, net zo waardeloos als dikvis David Gronddootje.
by DrUUkLyN September 9, 2017
Get the waardeloos mug.