Top definition
toe·net (bw.)
1 net, even tevoren
Ik pakte toenet een appel en gaf het aan mijn moeder.
by Sal August 25, 2003
Get the mug
Get a toenet mug for your Aunt Julia.