Top definition
osobnik szukajacy durnych stron w sieci
srokobobol wlazl na www. rozancowe-karty. istore. pl/?id=cicik
by mruf September 09, 2003
Get the mug
Get a srokobobol mug for your Facebook friend Larisa.