Top definition
Cozy internetsite by boys, with a lot of boys
"Det va bra den tubgirl-dama va sladda, ellers sΓ₯ hadde vi sett nokke
stygt..."
"Blant annet skal Espen Lind gjΓΈre en av sine sjeldne
live-opptredener......
Gleder meg allerede jeg"
by king0scar April 30, 2005
Get the mug
Get a pozzmo mug for your bunkmate Vivek.

Available Domains :D

  • pozzmo.ninja
  • pozzmo.se
  • pozzmo.men
  • pozzmo.org
  • pozzmo.net