Top definition
Ostkaka äger och om du tycker olikt kan du gå och drunkna i smält ost
Daniel: Jag älskar ostkaka
Alla runt omkring mig: Du måste träffa en psykolog
by OStkaks älskaren January 24, 2018
Get the mug
Get a ostkaka mug for your daughter-in-law Yasemin.
buy the domain for your cat site