Top definition
Stosunek ambiwalentny do osoby, z którą utrzymywana jest relacja pasożytnicza.
Ogona otrzymana od własnego syna boli najbardziej.

Wchodzi kot i zarzuca ogonę.
by ludwigwanbetowem April 14, 2014
Get the mug
Get a ogona mug for your Facebook friend Jerry.