Top definition
No bi da, oversatt til "nå blir det" er slang i Nord-Norge som brukes når noe spennende skjer.
(På vei inn til en ny og spennende film på kino)
fy faen no bi da"
by DarkIBL May 29, 2016
Get the mug
Get a no bi da mug for your guy Georges.