Top definition
Als je neuken niet uit je strot kunt krijgen en eens wat anders in de keuken wil doen..
"Zo! Dat wijf heb ik eens ff lekker liggen nitchen in de kitchen!"
by BuzzoQueen March 02, 2016
Get the mug
Get a nitchen mug for your father Abdul.